Chủ đề cuộc thi

Thể lệ

Timeline

Liên hệ

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

DEL HANU - CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
HIỆU QUẢ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Website: http://delhanu.com

Email: delhanu@gmail.com

Địa chỉ: Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Hà Nội

Hotline: 0983 789 575 (Ms. Duong) | 0966 593 756 (Ms. Quỳnh Anh)