[VỀ CHÚNG TÔI] BAN SÁNG LẬP CÂU LẠC BỘ DEL HANU

Sứ mệnh của DEL – HANU là tạo ra môi trường và cơ hội cho các bạn sinh viên phát triển năng lực bản thân, từ đó hình thành nên các cá nhân có năng lực lãnh đạo hiệu quả, góp phần xây dựng một xã hội bền vững. DEL – HANU là tên viết…
Read more