BAN PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ NHIỆM KỲ 2019-2020

Ban Phát triển Nhân sự là những người góp phần thực hiện sứ mệnh của DEL HANU là “Trở thành đơn vị hàng đầu về phát triển thành viên và đào tạo con người trong cộng đồng sinh viên.”

Với mong muốn hướng tới một xã hội bền vững với những công dân có đầy đủ kỹ năng và năng lực để lãnh đạo chính mình và lãnh đạo người khác, Phát triển Nhân sự được giao phó trọng trách trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động mang tính chuyên môn cao của DEL HANU.

Công việc chính:

– Liên hệ trainer tổ chức đào tạo và thực hiện đào tạo

– Lên lộ trình đào tạo và phát triển thành viên

– Đánh giá thành viên

– Tuyển chọn BTC cho các dự án lớn của CLB

– Tổ chức Bầu cử tuyển chọn Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới

Với 11 thành viên gen 9 mạnh mẽ và cá tính, DEL HANU tin tưởng 2019-2020 sẽ là một nhiệm kỳ thành công trong công tác đào tạo, tuyển chọn những cá nhân ưu tú cho vị các vị trí quan trọng của DEL nói chung và các dự án lớn của Câu lạc bộ nói riêng.

DEL HANU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *