Trở lại với mùa thứ 9, Tài Năng Lãnh Đạo 2020 với chủ đề “Bước đi trên thế giới phẳng”
cùng hình mẫu“Nhà lãnh đạo trong thời kỳ 4.0”, hứa hẹn sẽ đem lại một môi trường
ươm mầm những nhà lãnh đạo của thời đại mới.

BỐN TỪ KHÓA

Bản sao của LogoTNLĐ

TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO 2020

LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người, để họ cố gắng một cách tự nguyện vì các mục tiêu chung của tổ chức hay doanh nghiệp. Vai trò của người lãnh đạo là động viên, khích lệ, định hướng và hỗ trợ nhân viên đạt được mục tiêu đã đề ra. 

NHÂN SỰ

Nếu nói “Thời thế tạo anh hùng” thì xã hội hiện nay đang mở ra cơ hội cho những người làm Nhân sự (Human Resources – HR) trở thành “anh hùng”. Lý do đơn giản là vì họ – HR – đang là lực lượng mấu chốt để “cứu” doanh nghiệp trong thời đại đầy khó khăn và biến động như ngày nay.

THÍCH NGHI

Thích nghi (hay thích ứng) là khả năng hòa nhập với sự thay đổi. Những người có khả năng thích ứng tốt thường được mô tả như một người linh hoạt, dễ dàng làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

CÔNG NGHỆ

Thời đại công nghệ 4.0 đã mang lại rất nhiều biến đổi tới đời sống sản xuất và sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung: chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thị trường, công cụ để phát triển con người, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,…

CHI TIẾT CÁC CHẶNG

0973214519 (Ms. Minh Ngọc)

0963728720 (Ms. Hồng Ánh)

delhanu.tainanglanhdao2020@gmail.com

facebook.com/DEL.TNLD